Pokolenie internetowe (Generacja Z) w szkolnej ławce – Globalne badanie Adobe

Gen Z in the classroomW 2016 roku ukazało się bardzo ciekawe badanie Adobe Gen Z in the Classroom: Creating the Future, którego przedmiotem było poznanie opinii uczniów i nauczycieli na temat uczenia się, kreatywności i przyszłości zatrudnienia – oczywiście w kontekście transformacji cyfrowej.

Dla przypomnienia – Gen Z – to pokolenie internetowe, urodzone po 2000 roku,  „urodzone „z internetem”, które dorastało w świecie technologii i informacji, w świecie tabletów i smartfonów.  Pierwsze pokolenie dla którego YouTube, Google, Facebook czy Twitter były „od zawsze”.

Badanie online zostało przeprowadzone wśród uczniów w wieku od 11 do 17 lat pochodzących z następujących krajów: Stany Zjednoczone (n=1 007), Wielka Brytania (n=509), Australia (n=505) i Niemcy (n=500), oraz wśród nauczycieli: Stany Zjednoczone (n=414), Wielka Brytania (n=202), Australia (n=200) i Niemcy (n=200). Łącznie przebadano ponad 2500 uczniów Gen Z i ponad 1000 nauczycieli Gen Z. Słowem – choćby z racji całkiem pokaźnych prób warto zwrócić uwagę na wyniki tego raportu. Oto krótkie podsumowanie.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z wynikami tego raportu, poniżej wskazuję na co ciekawsze jego „smaczki”, niektóre naprawdę ciekawe!

  1. Ponad 90% przebadanych nauczycieli uważa, że ich uczniowie będą kiedyś wykonywać zawody, które teraz nie istnieją.
  2. We wszystkich badanych krajach uczniowie wskazali zajęcia z informatyki za najciekawsze, kreatywne i najlepiej przygotowujące do przyszłości.3. Blisko 60% przebadanych uczniów z Niemiec uważa, że tego czego uczą się poza szkołą lepiej przygotowuje je do wyzwań przyszłości, niż to czego uczą się w murach szkół. Odwrotną opinię na temat ważności szkolnej edukacji ma młodzież z Wielkiej Brytanii i USA. Kolejno 63%  i 58% uczniów z tych krajów uważa, że to czego uczą się w szkołach najlepiej przygotowuje do przyszłych wyzwań.
  3. Pomimo „zanurzenia w technologii”, uczniowie Gen Z marzą dość konserwatywnie o wymarzonej pracy – lekarz, inżynier, architekt, prawnik, nauczyciel, policjant, aktorka.
  4. Uczniowie Gen Z uważają technologię i kreatywność jako ważny aspekt ich tożsamości. Uczniowie i nauczyciele uważają, ze technologia dostarcza więcej narzędzi dla wspierania kreatywności. Uczniowie opisują siebie jako kreatywnych (bardziej kreatywnych niż poprzednie pokolenia) i umiejących funkcjonować w grupie, co ciekawe uznają się za bardziej kreatywnych niż twierdzą nauczyciele.
  5. Uczniowie i nauczyciele nie czują, że Gen Z jest przygotowana na zderzenie z wyzwaniami przyszłości. Uczniowie mają mieszane uczucia co do przyszłości po ukończeniu szkoły, niepewni tego co chcą robić w przyszłości, przyszłej pracy.
  6. Efektywne metody i środki kształcenia. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie zgadzają się co do tego, że najlepszy sposób uczenia (się) polega na „robieniu i tworzeniu” (doing creating). Co dyskusyjne, tradycyjne metody nauczania takie jak czytanie i pisanie są uznawane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli za mało skuteczne, natomiast za skuteczne uznaje się oglądanie, samodzielne poszukiwanie informacji on-line (research on-line) oraz praca w grupie.
  7. Technologia będzie odróżniać Gen Z w przyszłej sile roboczej. Większość badanych uważa, że zwiększony dostęp do narzędzi cyfrowych i technologii sprawi, że Gen Z będzie bardziej kreatywna i lepiej przygotowana do przyszłej pracy. Jednak niektórzy sądzą, że poleganie Gen Z na technologii nie pozwala im myśleć „outside the box”.
  8. Istnieją rozbieżności lokalne – różne aspekty są postrzegane w inny sposób przez uczniów i nauczycieli z badanych krajów, np. w USA nauczyciele bardziej skłaniają się ku tezie, że Gen Z jest przygotowana na przyszłość, podczas gdy nauczyciele w Wielkiej Brytanii uważają, ze trzeba rozwijać programy nauczania, aby lepiej przygotować Gen Z na przyszłość.

To tylko wybrane wnioski z raportu – zachęcam do jego samodzielnego zanalizowania!

http://www.adobeeducate.com/genz/

oraz

http://www.adobeeducate.com/genz/global-education-genz

20160704_113230-1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *