\  Badania \  0 komentarzy

Media społecznościowe w pracy naukowców marketingu w Polsce

Zapraszam do lektury tekstu opartego na badaniach empirycznych a dotyczącego wykorzystania mediów społecznościowych przez akademików marketingu. Tekst ten jest pierwszym z kilku nadchodzących, poświęconym szeroko rozumianej cyfrowej transformacji szkół wyższych w Polsce. Zapraszam do lektury, cytowania oraz dyskusji.

G. Mazurek (2018), Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce – badania empiryczne, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 6, no. 5, str. 45-56

Fragment dyskusji – podsumowania (warto jednak przeczytać cały tekst ;-)):

[…]

Niniejsza praca stanowi wkład do obszaru badań nad „cyfrowymi zwyczajami”
środowiska akademickiego, przy czym główny nacisk kładzie się tu na kwestię
tego, w jaki sposób wybrana grupa pracowników dydaktyczno-naukowych
z Polski korzysta z mediów społecznościowych i jak postrzega media społecznościowe
w kontekście ich potencjału i ograniczeń.

Podstawowym celem realizacji powyższych badań było zidentyfikowanie zakresu,
celów oraz barier wykorzystania mediów społecznościowych w pracy
naukowo-dydaktycznej akademików marketingu pracujących w polskich
szkołach wyższych.

Wyniki analizy dowodzą, że społeczność akademików marketingu na polskich
uczelniach korzysta z mediów społecznościowych w ograniczonym stopniu
– korzystanie z nich zadeklarowała zaledwie połowa badanych. Głównymi
powodami niekorzystania jest obawa o prywatność oraz brak czasu na zarządzanie
treścią online. Wśród osób korzystających z social media dominuje chęć
dowiadywania się o pracach innych naukowców oraz popularyzacja własnych
badań naukowych. Wśród platform wykorzystywanych przez pracowników
naukowo-dydaktycznych dominują ResearchGate, Facebook i LinkedIn. Nie
potwierdziła się teza o ograniczonym korzystaniu z mediów społecznościowych
przez pracowników najwyższego szczebla w hierarchii naukowej. Statystycznie
istotną różnicę zaobserwowano jedynie w przypadku postrzeganych barier –
a więc wśród pracowników niekorzystających z mediów społecznościowych.
Nie zaobserwowano istotnych zależności aktywności online na poszczególnych
portalach społecznościowych w internecie z ogółem cytowań publikacji
w grupie badanej. Wszystkie wartości p wskazały, że zmienne nieistotnie
były skorelowane między sobą przy poziomie istotności p > 0,05. Badani
nie dostrzegają zatem wpływu obecności w mediach społecznościowych na
zwiększenie cytowań ich prac. Wyniki te jednak należy traktować z dużą
ostrożnością – wśród 169 badanych osób aż 45% wskazało, że nie zna liczby
cytowań swoich prac, podobnie, 45% wskazało, iż nie zna wartości swojego
indeksu Hirscha.

W badaniach respondenci bardzo silnie podkreślili chęć zintensyfikowania
swoich działań w internecie – ponad 72% respondentów wskazało, że za 3
lata ich obecność w internecie będzie bardziej (53%) i zdecydowanie bardziej
(19%) intensywna.

Kolejnym etapem badań będzie zbadanie wykorzystania i postrzegania
mediów społecznościowych wśród studentów i ich oczekiwania co do wykorzystania
social media w procesie nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *